Ülkemizde ve dünyadaki katı atıkların yönetiminin ise üç temel ilkesi vardır.

Bunlar az atık üretilmesi, atıkların geri kazanılması ve atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmelidir. Türkiye'de atıkların geri kazanımı konusunda uzun yıllardır süre gelen çalışmalar vardır.

Cam, kağıt, karton, plastik ve metal gibi ambalaj atıkları özellikle çöp dökme sahalarından vahşi ayrıştırma yöntemiyle ve sokak toplayıcıları kanalıyla sokaklardan toplanmakta, ham madde kaynağı olarak çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Ambalaj atıklarının geri dönüşümü amacıyla 30.07.2004 tarih ve 25538 Sayılı Resmi Gazetede "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve 24 Haziran 2007 tarihinde revize edilmiştir. Bu yönetmelik, evsel, endüstriyel, ticari ve işyeri olmasına bakılmaksızın yurt içinde piyasaya sürülen plastik, metal, cam, kağıt-karton, kompozit ve benzeri malzemelerden yapılmış bütün ambalajları ve bu ambalajların atıklarını kaplar. Bu kapsamda ambalaj sınıfına giren tüm malzemelerin ayrı toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması esastır.

Şirketimiz tüm bu çevre kanunu ve ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği sorumluluğu ışığında çalışmalarını sürdürmektedir. Ambalaj çöp değil aynı zamanda bir ham maddedir anlayışıyla yola çıkan şirketimiz konutlarda, işyerlerinde, hastanelerde, resmi kurum ve kuruluşlarda ortaya çıkan ambalaj atıklarının toplanmasını, taşınmasını ve ayrıştırılmasını sağlayarak çevre ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı ilke edinmiştir.

Ambalaj Atıklarını Geri Dönüştürebiliriz

  1. Plastik ambalaj atıklarının geri dönüşümünden elyaf içeren tekstil ürünleri, atık su boruları ve marley gibi malzemeler üretilmektedir.
  2. Metal ambalaj atıkları eritilerek yeniden hammadde olarak kullanılmaktadır.
  3. Cam ambalaj atıkları parçalanıp-küçültülerek, yeniden cam ambalaj ve hediyelik eşya yapımında kullanılabilmektedir.
  4. Kağıt-karton ambalaj atıkları kağıt fabrikalarında işlenerek, tekrar kağıt, karton üretiminde kullanılmaktadır.